background background

Bech a Manternach

Frank Tanja

  • Manternach
  • 49 ans

Gréng Energie an eng nohalteg Landwirtschaft si wichteg Bausteng fir d’Autonomie an d’Sécherheet vun eiser Gesellschaft ze garantéieren - dat ass speziell an dëse Krisenzäiten däitlech ginn. Déi gréng Manternach setzen sech dofir an, dass an der Gemeng dës Grondviraussetzungen duerch konkret Moossnamen ewéi gepflegte Bongerten, gesond Biedem a proppert Waasser och fir zukünfteg Generatiounen erhale bleiwen.